Abdourahmane gedhal Shayxu Aliou no wii: ndee yimoore…

Forum wzajemnej pomocy
Wspólna praca tłumaczy i za darmo
Jest nas 9396 członków na dzień dzisiejszy.

Język źródłowy

Język docelowy (ten sam język, jeżeli wymaga ponownego sprawdzenia)


  • Fulani Français

    Mohamedbah
    Abdourahmane gedhal Shayxu Aliou no wii: ndee yimoore ko yurminirnde yubbhumi dhun e haqqee musiddho amen yurmeteedho Thierno Mamadu Lamine, faatii dho e nyande talaata jeedhidhi sabbordu suumaye, hitaande fergu wuluure e teemeddhe tati e thappandhe jeegoo e nayi. Midho haala, ko mi wallinordho Allahu, komi fawiidho e Makko": Fii hattagol moodibbo kulo Allah, koohoo aynitiidho, jom munyal, mo kanyun nyande okkitirgol ko andadho!Ko o dhowdi miskinbhe, sorirde mabbhe, dhabbhirde mabbhe, ko o faabo mabbhe; dendanaangal mabbhe ko yurminteebhe ka makko.Yidhugol musibbhe makko worbhe, e bandiraabhe makko, ko tabitudhun ka bhernde makko; bhe fow ko teddinaabhe ka makko!Dokkal ko aada makko, munyal ko lasli makko, diina ko himme makko; weltagol hentoo yeeso ko andaadhun ka makko...http://www.thiernoabdourahmane.org/.../yiitere-no-ila...

    12/05/2019 15:43
anuluj

Tłumaczenie w trybie poufnym będzie kosztować tylko 11.6 euro.