Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων…

Forum wzajemnej pomocy
Wspólna praca tłumaczy i za darmo
Jest nas 9820 członków na dzień dzisiejszy.

Język źródłowy

Język docelowy (ten sam język, jeżeli wymaga ponownego sprawdzenia)


  • Ἑλληνική Italiano

    Tommy2749
    Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων η των μελισσων φιλοπονια, ψεγεδθον δε η των κερκοπον αεργα

    27/10/2019 11:34
anuluj

Tłumaczenie w trybie poufnym będzie kosztować tylko 1.5 euro.