προσετι τα πρόβατα μεν αρνους…

Forum wzajemnej pomocy
Wspólna praca tłumaczy i za darmo
Jest nas 10332 członków na dzień dzisiejszy.

Język źródłowy

Język docelowy (ten sam język, jeżeli wymaga ponownego sprawdzenia)


  • Ελληνικά Italiano

    Ssvfs
    προσετι τα πρόβατα μεν αρνους και ερια, αι αίγες δε εριφους και σάρκα παρεχουσιν

    06/10/2020 22:23
anuluj

Tłumaczenie w trybie poufnym będzie kosztować tylko 1.4 euro.