Tłumaczenie przez specjalistę z konkretnej dziedziny.

Naukowy artykuł do przetłumaczenia z niemieckiego na angielski?

Instrukcja obsługi do przetłumaczenia z angielskiego na francuski?

translat.me
tłumaczenie na angielski

Nasza usługa tłumaczenia na język angielski umożliwia publikację artykułu naukowego, która jest będzie doskonała pod względem językowym.

Wybieramy dla Ciebie tłumacza najbardziej kompetentnego w danej dziedzinie.

Korektę dokumentu wykonuje doświadczony lingwista, co zapewnia ajwyższą jakość.

translat.me
korekta w języku angielski

Nasza usługa korekty w języku angielskim polega na poprawie błędów gramatycznych i ortograficznych w tekście przetłumaczonym.

Proponujemy również przeformułowanie iezgrabnych określeń.

Dlatego efekt jest bliski temu, co napisałby ative speaker

translat.me
Usługi tłumaczenia na inne języki

Wybieramy tłumacza lub korektora najbardziej kompetentnego w danej specjalności.

Sieć translat.me liczy ponad stu tłumaczy, mających stopień doktora, w wielu parach językowych oraz licznych dziedzinach specjalizacji

Ufają nam: